Đặng Tích Khương

Hạ Long, Quảng Ninh

“Khi mà chị đến đây thì những dịch vụ từ người tư vấn viên từ tiếp tân cho đến cả Bác sĩ chụp phim cho chị và Bác sĩ tư vấn thì cái cách phục vụ chị thấy đầu tiên là rất nhã nhặn từ tốn giải thích với chị rõ ràng, nhẹ nhàng. Chị hỏi thì nói cho chị biết chị nên cần cái gì thì sau đó chị quyết định chị làm”

 

Trả lời

Close Menu